Bedriftsrenhold

bedrift renhold
Slider

Vår rengjøring blir utført på dager og tider som er hensiktsmessig for din bedrift. Rask, nøyaktig og hyppig renhold fremmer trivsel, bedre inneklima og arbeidsmiljø på kontoret og i de øvrige lokaler.

Hver avtale om bedriftsrenhold blir bestemt i hht. befaring:
* månedlig arbeidsplan
* forslag til arbeidstid
* tilbudet omfatter pris og beregnet mengde vaskemidler og type utstyr

Standard bedriftsrenhold innebefatter:
* Renhold av gulv
* Støvtørring av ryddede vannrette flater
* Tømming av søppelbøtter og bytte av innstikksposer
* Renhold av sanitære installasjoner
* Etterfylling av sanitærartikler
* Fjerning av flekker
* Støvtørring av bilder, vegglamper, gulvlister, gelendre, stoler m.m.

KONTAKT